Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden plaats gehad, _ nu zul jelui wel eerst naar je kamer

wÏÏht91k'jrhje7at tC v?frisschc*; over een

wacht ik je beneden voor het lunch. Er luidt een schel.

ïï l wect Annie n°9 wel. hè kind? Wa

ben Ür büj. dat ik jelui eindelijk eens hier heb.

JS00! V«neide, In haar eeuwige japon, dacht Annie,

in^ln „i, d* ^ fcTO °p naar boven. Halverweg in een nis. crroenri«»n m m», »'

— Hoe heerüjk ruim, hè Wim... veraeleken hii nn» stulp in de Nassau Odijk! lachte Annir^la^te tS? kneep verliefd hare vingers, gelukkig. 9'

Zij hadden twee groote kamers, ineen loopend. doch met een deur gescheiden. In het eene vertrek zou CarohenS SU* >uffrouy/kpen. in het andere Willem eTzf) & i°VrfifSVrOU^ A3d V°°r CarolJentje een wieg afgestaan; eeï bakbeest, vond Annie. maar toch dol-geestig Zij lachte haS meisjes-woordjes als vanouds, als drolen van die atmosfS E Tn^maJ^ ^.kgeerpartijen in dit zoo"ÏSS huis. ün maar een ding kon haar spijten: dat ze niet haar jongemeisjeskamer had. Gelukkig lagen hun kamers aZ Me ^ kff * V3n hetuh"Uis' met uitzicht ove°'t voorzon i. T Pff 2ette 2ij haar hoed af' stond nu naast Wmv ^ ? ?PfnLraam> Glad-gerazeerd lag het grasveld mt 5L9 W SkKCt h°0fle S^oo^e; zilverige streepen liepen er oyer; blijkbaar was er pas de maaimachine overheen geweesT

üer efdaar ^ S" T f02**™ bloementinten? bTalen van 1 M «loo end groen. Een sproeier, in de nabijheid

stalen wild o 1 k"? Ca?Da s' smeet zijn fonkelende stralen wijd om zich heen. Van de duiventil klapperden

staS fwWineoVl°Hkken' DCêu °f het^-Eén.eenPpPauwestaartje, kwam op de vensterbank gevlogen, tripte met ziln

nïfkS68 *** °P en **> '< WaS -n'duifdie Arm£ deïtïnmif' T Wfy' 5?" dat alles te 2icn' inademend

nf/f iSv0 *'' L Ct haar man en met naar kind. Zij wilde niet denken aan hare zonde... die voorbij was. Alleen aan het heden, dat geluk was en algeheele bevredigmg

VII

nr5 °ndcr de veranda'ta de schaduw van een marquise • grootmoeder, een handwerkje hoog opgetild onderhare

Sluiten