Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterven? Ze was toch nog jong; haar heele mooie leven lag nog vóór haar ; dood dat klonk akelig, zoo hol: dóöód ... dóóód...

In Fré's nachttafel lag een pistool, wist zij; hij had het haar eens laten zien; getoond hoe het geladen moest worden. Vroeger, als jong meisje, op De Groote Brink, had zij wel eens met een buks geschoten, stilletjes achter den moestuin met de buks van den baas, want grootmoeder had het niet graag, was bang voor vuurwapenen; vond het geen meisjeswerk. Zij, Annie, was niet bang voor vuurwapenen.

Zou ze eens even... kijken naar die revolver van Fré... even zien maar ? ...

Zij stond op en ging weêr in de slaapkamer, haalde de revolver. Ze was niet geladen. Weêr op den divan terug spande ze den haan een paar maal en trok af; het metaalgeluid en de korte slag telkens amuzeerde haar. Toen zat ze weêr stil, het wapen in den schoot; zij voelde hoe de wijn in haar hoofd werkte; kon er nooit goed tegen, al had het haar nu verkwikt. Daar hoorde ze 't gejuich weêr van dien middag, zag ze de groene vlakte, waar de paarden snelden. De kleuren der jockey's wemelden; de bonte vlaggetjes wapperden, en vlagen muziek waaiden over. Ze zag Fré en mama, staande aan den. kant der tribune, hoorde hen naast zich lachen en fluisteren als zij het hoofd afwendde. En nu roetsss... zag ze een automobiel snorren ... het stof stoof onder de wielen vandaan, en door het raampje zag zij Fré en mama ... moeder in Fré's armen ...

Zij hijgde zwaar; een loome treurnis zonk weêr in haar; als lood woog het pistool in haar schoot en hare lippen brandden droog. Zij stond op en schonk zich nog een glas wijn in, dronk het half leêg. Haar zenuwen spanden zich; als met de snelheid van een bioscoop vloog even haar leven aan haar voorbij: hare jeugd op De Elze, de kinderkamer daar bij Juf; haar meisjestijd in Den Haag; haar gaan naar school eerst, de vriendinnetjes; daarna haar lessen bij Miss Norton en bij de Heytinkjes... de bals en partijtjes; hare lange zomervacanties op De Groote Brink, waar ze Jet had leeren kennen ... Dan hare verloving, haar huwelijksreis ... de gelukstijd met Willy; de kibbelarijtjes, haar onbestemde verlangens. Haar bevalling dan... en eindelijk hare liaison, haar hartstocht voor Fré, waarin ze was opgeleefd, waarvan ze genoten had als van bruisende champagne; waarin ze zich had voelen wegzwijmelen telkens weêr; maar die haar had uitgeput... moê gemaakt en oud...

Sluiten