Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonden had, haalde zij hen allebei weg en verstopte ze op een plekje, waar het nog eenzamer was, in 't hartje van het groote woud, dichter bij het meer, waar zij haar voedsel haalde en hen dus des te gauwer bereiken kon. Nog dagenlang na die merkwaardige ontdekking ging ik er bij 't krieken van den dag, of laat in den middag, als de hertemoeders gewoonlijk langs de oevers aan 't weiden zijn, op uit, om het dal van 't begin tot het einde af te zoeken, in de hoop de kalfjes terug te vinden en hun vertrouwen te winnen. Maar ze waren er niet, en in plaats van verder te zoeken wijdde ik mijn aandacht aan een wezelfamilie, die in een hol onder een boomwortel huisde, en aan een grooten uil, die altijd in dienzelfden spar kwam slapen. Op zekeren dag echter lokte een koppel patrijzen mij uit de wilde frambozen naar een oase, koel en groen te midden van het verzengde land rondom, waar ik plotseling voor de ree met haar kalfjes stond, die daar op dien warmen dag samen onder de kruin van een gevallen boom lagen te dommelen, tot de hitte wat voorbij was. Mij zagen ze niet, maar ze waren opgevlogen, toen een tak, waarop ik stond uit te kijken naar mijn patrijzen, onder mijn voeten bezweek, zoodat ik met groot gekraak onder den omgevallen boom terechtkwam. Toen ik daar op den uitkijk stond, kon ik ze prachtig waarnemen, terwijl

Sluiten