Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ge dat ziet, kunt ge er zeker van zijn dat er een flauwe menschengeur door het bosch drijft, dien het hert in zijn scherpen neus heeft gekregen, zoodat het voor uw tegenwoordigheid gewaarschuwd is. — Maar wanneer ze weer wegsprong, ging het witte vaantje steil overeind, floep! — vlak voor den neus van haar domme kalfje, en beduidde het, zoo goed als elke andere taal, welk sein het maar te volgen had om aan 't gevaar te ontkomen en zijn pootjes niet te breken in het verwarde kreupelhout.

Pas veel later, toen ik de hertjes al verscheiden keer had bespied, besefte ik van hoeveel gewicht die laatste gissing is. Wie een opgeschrikt hert achtervolgt, het met een halsbrekende vaart ziet of hoort wegspringen over losse rotsblokken en afgeknapte boomstronken, over het dooreengestrengelde kreupelhout—nu in snellen sprong zwevend aan dezen kant van een omge waaiden boom, terwijl hij bij 't dalen pas weet hoe 't aan den anderen kant is, dan als een pijl uit den boog voortschietend over een terrein, waar gij als een slak moet volgen om geen voet te verstuiken of een enkel te breken, — vraagt zich te vergeefs in stomme verbazing af hoe een hert een kwart jaar in de wildernis kan leven zonder al zijn pooten te breken. En wie 's nachts een hert hoort wegspringen onder hevig gekraak, misschien wel

Sluiten