Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens een knauw gaf om hem te leeren gehoorzamen —; hij draaft of vliegt dus maar door de uitgestrekte bosschen zonder dat de gedachte aan pijn bij hem opkomt; die heeft hij immers nooit gevoeld; die kent hij niet. En de gedachte aan toekomstig verdriet spookt ook niet in zijn kopje, want hij weet niet wat droefheid en wat toekomst zijn. Ik spreek nu niet over wat wij van de toekomst, die het dier wacht, afweten of meenen af te weten, maar alleen over wat hij weet en wat hij beseft te weten. Hij leeft heelemaal bij den dag, behalve dan de paar dieren, die een wintervoorraad verzamelen. Hij voelt zich plezierig, zijn oogen kunnen scherp zien en zijn spieren zijn in den gunstigsten toestand. Hij heeft genoeg, of verwacht dat hij bij de eerste kromming van zijn pad wel genoeg zal krijgen. Dat is de wijsheid, die hij uit zijn ervaring put. Wat den dood betreft — die valt geheel buiten het gedachtenkringetje van een dier. Er is er niet éen op de duizend, dat ooit den dood ziet — behalve insecten of andere dieren, die ze eten, natuurlijk, en die beschouwen ze niet als dooden, maar als een lekker hapje, zooals een biefstuk voor ons is. Wanneer ze iets doods zien, gaan ze er achterdochtig omheen, om een tent ook, of een kano, of iets anders, dat ze niet begrijpen, want hun moeder heeft ze niet geleerd wat ze doen moeten,

Sluiten