Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INDIAANSCHE NAMEN.

Cheokhes, kie-ok-ez', de Amerikaansche „mink'', een ottersoort.

Cnep/a/ig'an.tsjep-la'-guan.deCanadeeschearend. Ch'geegee-lokh-sis, tsj-cbjie-dsjie'-lok-siz, de

zwartkop-mees: parus atricapillus. Chigwooltz, tsjigg-woelts', de stierkikvorsch. Clote Scatpe, Kloot skaarp, een legendarische

held van de Noordelijke Indianen, zooals

Hiawada.

Commoosie, kom-moe-sie', een kleine schuilplaats of hut van bast en takken gemaakt.

Deedeeaskh, die-die'-ask, de Vlaamsche gaai.

Eleemos, el-ie'mos, de vos.

Hawahak, ha-wa-hek', de havik.

Hukweem, huk-wiem', de groote Noordelijke duiker, of ijsduiker.

Ismaques, is-ma-kwez', de vischarend.

Kagax, ke'-guaks, de wezel.

Kakagos, ka-ka-guoz', de raaf.

fCdunk, k'dunk', de pad.

Keeokuskh, kie-o-kusk', de muskusrat.

Keeonekh, kie'-o-nek, de otter.

Killoleet, kil'-loe-liet, de witkeel-musch.

Kookooskoos, koe-koes-koes', de groote oehoe.

Koskomenos, kos'-kom-ie-nos', de ijsvogel.

Sluiten