Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMISSIËN.

A. Commissie voor de Bevordering der Verkeersveiligheid.

Mr. J. P. Fockema Andraea, Burgemeester te Utrecht, Voorzitter.

C. Eyken, Majoor der Artillerie, Halfweg (N.-H.) Secretaris.

D. Beunder, Hoofdcommissaris van Politie, Enschedé.

A. Citroen Kzn., Bestuurslid van de Nederl. Motorwielrijders-

Vereeniging te Amsterdam. W. Huizinga, Onder-directeur Gemeentetram te Amsterdam. S. van Oort, Luit.-Kol. Kon. Marechaussée, Maastricht.

A. E. Redelé te 's-Gravenhage.

B. W. van Welderen Baron Rengers, Secretaris Koninkl. Nederl. Automobielclub, Den Haag.

C. R. F. Baron Krayenhoff, Afd. Chef Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht (adviseerend lid).

B. Commissie voor Sport-, Spel-, Lichaamsoefening en Speelterreinen.

J. M. van Hoogstraten, Res. Luit.-Kolonel der Artillerie, Dordrecht,

Voorzitter.

Nic. Broekhuijsen, Amsterdam.

Joh. Heynen, Voorzitter Ned. Gymnastiekverbond te Scheveningen. J. H. Luiting, Vertegenw. Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke

Opvoeding te Amsterdam. J. P. Piera, Directeur Openbaar Speelterrein te Dordrecht.

C. Commissie tot voorlichting in zake Drankbestrijding.

Mr. H. Verkouteren, Voorzitter Volksbond tegen Drankmisbruik te Amsterdam.

Dr. F. Delhez, Dordrecht, Artsen Geheelonthouders-Vereeniging. Dr. H. F. de Graaf en Dr. W. Hingst, Utrecht, Ned. Vereeniging

tot Afschaffing van Alcoholische Dranken. C.J. Polak, Voorburg, Alg. Ned. Geheelonth. Bond. H. Visser, ze Woudstraat Sneek, Ned. Chr. Geheelonthoudersbond.

Sluiten