Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commissie voor Maatschappelijk Werk der I.O.O.F. afd. Amsterdam.

Dordrechtsche Winkeliersvereeniging.

„Grondbezit" Vereeniging.

Koninklijke Nederlandsche Automobielclub.

Koninklijke Nederlandsche Motor-Wielrijdersvereeniging.

Nationale vereeniging voor den Volkszang.

Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding.

Nederlandsche Korfbalbond.

Nederlandsch Onderwijzers- Genootschap.

Nederlandsche Onderwijzers Propagandaclub voor Drankbestr. Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot". Nederlandsche Kinderbond (Afdeeling Zeist). Nederlandsche Voetbalbond.

Nederlandsche Kinderbond (Afdeeling Amsterdam).

Nederlandsche Vereeniging „Ons Leger".

Oranjebond van Orde.

„Pro Juventute" (Afdeeling Amsterdam).

„Pro Juventute" (Afdeeling Dordrecht).

Societeitsvereeniging „Rotterdamsche Manege".

Vereeniging „Bloei van Dordrecht".

Vereeniging „De Nederlandsche Padvinders".

Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Leiden.

Vereeniging tot behartiging van de belangen van Zandvoort.

Vereeniging tegen Drankmisbruik (Afdeeling Dordrecht).

Vereeniging „Het Koggeschip".

Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen.

Vereeniging van hoofden van scholen in Nederland.

Vereeniging van hoofden van scholen (Afdeeling Amsterdam).

Vereeniging (Kon.) „Het Nederlandsche Lied".

Vereeniging „Voor de Jeugd".

Nederlandsche Kinderbond.

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer (Afd.

Den Haag en Omstreken). Vereen, tot bevordering v.h. Vreemdelingenverk. (Afd. Amsterdam). Volksbond tegen Drankmisbruik.

Vereeniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs (Nederlandsche). „Volksweerbaarheid'' (vereeniging).

„Volksweerbaarheid" (vereeniging) (Afdeeling Dordrecht). „Vereeniging Vreemdelingenverkeer" (Afdeeling Zwolle). Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Vereeniging Algemeen Belang voor Velp en Roosendaal.

benevens 1186 persoonlijke leden.

Sluiten