Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 47 —

Het bestuur van (l)

verklaart, daartoe gemachtigd, dat vorenbedoelde Vereeniging zich aansluit bij de Tucht-Unie, tegen een

bijdrage per jaar van f

Zetel: Het Bestuur voornoemd:

l) Naam van bond of vereeniging.

Hierlangs afknippen»

De ondergeteekende

straat

wonende...... ... gracht No te

kade

verklaart toe te treden als lid der TUCHT-UNIE

jaarlijksche contributie

tegen eene ... . van f-

gift tn eens'

Handteékening t

Sluiten