Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rondom hem was een ijle, koele sfeer Van zuiverheid en zaal'ge huivering, ' En ieder boog eerbiedig voor hem neer, Toen hij door vroom-nieuwsgier'ge rijen ging.

En hij schreed in de roode en gouden stoet. Elk blikte mild den nieuwen zaal'ge tegen. Doch hij ging stil Gods vreugde tegemoet, Langs harts geheime pas gevonden wegen.

Daar schemert weer Zijns aanzichts dageraad .. Doch rond zich zag hij de gewaden branden. En heel dit feest scheen hem vermomd verraad.. Toen boog hij 't heete hoofd in heeter handen.

Sluiten