Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE JONGENSPORTRETTEN III.

Een beeldje uit geel ivoor gesneden, Zoo fijn van vorm, zoo strak van lijn, Zoo warm van toets, in stillen schijn Van ingekeerdheid en gebeden.

Klare oogen in dit zeer tevreden Knapengezicht als lampen zijn, Die stralen over 't innig rein Bewegingsspel der slanke leden.

Zijn lachen is zoo schoon en stil Als witte duiven, die hun til Uitvliegen, door de zon beschenen.

Die 't blinken van hun vleuglen zag, Herdenkt, ontroerd, den ganschen dag, Hoe licht zij in de lucht verdwenen.

Sluiten