Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZIEL ZEGT

Kom mijn ellendigheid te hulp In deze schaamle leemen stulp. Ik staar uit 't duister naar het licht Van uw verblindend aangezicht.

Hoor ik uw stap nabij de deur, Huik ik uw zoeten nardusgeur, Zie ik uw glimlach, als een lamp Zacht gloeiend door den avonddamp.

Dan is mijn onrust al gesust

Tot diepe niet te storen rust.

Dan taalt mijn honger naar geen brood.

Dan doet de schrale dorst geen nood.

Gij geeft u zelf op wondre wijs Tot lafenis van drank en spijs, En balseming voor bluts en wond. Gij maakt mij t'eenenmaal gezond.

Maar nauwelijks neemt gij oorlof, Of ik zit rouwend in het stof, En ween mijn oogen naar u blind. Tot uw meedoogen mij hervindt.

Sluiten