Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moed naast de sociaal-democraten zouden stand houden. In een buitengewoon sterk en zakelijk betoog toonde onze partijgenootopnieuwdenoodzakelijkheidaanom de geheele landweer en de drie oudste mihtiehchtingen naar huis te sturen. Hij voerde daarbij de volgende gronden aan: 1 °. zijn bij gedeelteüjke demobilisatie reusachtige economische belangen betrokken; 2°. is het gewenscht in het belang van het gezinsleven

der gemobiliseerden; 3°. werkt het slenteren en slabakken in het leger demo-

raliseerend op de mannen; ■4°. zijn de kosten niet langer te dragen en gaan wij op

deze manier financieel te gronde. Van het aanhangige wetsontwerp tot uitbreiding van den landstorm wilde onze vriend natuurlijk in het geheel niets weten.

De heeren uit het kapitalistische kamp kwamen los. De unie-liberaal de Jong vraagt zich af of gedeeltelijke demobilisatie inderdaad onmogelijk is. De simpele verklaring van den minister, dat het niet kan, is zeker niet langer te aanvaarden. Ook de leider der unie-liberalen, de heer van Raalte, zet zich schrap en treedt krachtig op. De vraag dient ernstig te worden overwogen of de organisatie der mobilisatie te wijzigen is.

Als 's ministers antwoord niet zoodanig is, dat hij als ernstig man er mee voldaan kan zijn, zal hij tegen het wetsontwerp stemmen.

Ook de rechterzijde komt in hetgeweer. DeheerSassevan IJsselt (R.K.) is tegen de uitbreiding. Als de minister geen bevredigende verklaring aflegt zal-ie tegen stemmen. De heer

Sluiten