Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zei:

„De tijd is gekomen, dat de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond het initiatief moet nemen voor een nieuwe landelijke vakcentrale."

Kort daarop viel de slag.

In „Het Volk" van 9 Februari 1905 richtte het bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond een oproep tot de hoofdbesturen van de niet bij het N. A.-S. aangesloten vakbonden, tot een bijeenkomst op 26 Februari, teneinde over de stichting van een nieuwe Vakcentrale te beraadslagen. Als motief voor het stichten van deze nieuwe Vakcentrale werd aangevoerd: „dat het bestaande N.A.-S. anarchistisch is."

De breekijzer-taktiek werd nu zonder blikken en blozen begonnen. Een tweede metselaarsbond werd opgericht naast den bestaande, den Algemeenen Nederlandschen Metselaarsbond. De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders verrees.

Naast het P.A.S. te Amsterdam en het Vak-Comité in Den Haag werd een Bestuurdersbond opgericht, evenals eenigen tijd later te Deventer. De Nieuwe Deventer Bestuurdersbond werd gesticht naast den bestaande.

Van af dit oogenblik werd de strijd tegen het N. A.-S. met alle bitterheid en scherpte aangebonden, thans door de leiders van de nieuwe vakcentrale, het N.V.V., in vereeniging met de kopstukken van de S. D. A. P.

In het bijzonder werd in de „Federatie", zbo werd aanvankelijk het N.V.V. genoemd, als verschilpunt met het N. A.-S. de actie voor deugdelijke arbeidswetgeving genoemd.

De Federatie (het N.V.V.) had dit aldus omschreven:

„Het bevorderen van deugdelijke arbeidswetgeving, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere organisaties."

Het N. A.-S. had dit niet op die wijze omschreven, doch elke organisatie had het recht ten opzichte van elke actie in verband met de sociale wetgeving voorstellen ter algemeene vergadering in te dienen.

Sluiten