Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eind en herwon ten slotte weer een plaats in de gelederen der strijdende arbeiders, zooals wij die thans kennen.

JAN OUDEGEEST moest, 11 jaren nadat hij de doodsklok over het N.A.-S. geluid had, erkennen, dat hij zich vergist had en dat de ten doode opgeschrevene nog steeds leefde en zeer gezond was, zelfs naar lichaam en geest.

In de algemeene vergadering van het N.V.V. in 1918 te Amsterdam moest hij in zijn openingsrede aldus constateeren: „Enkele dingen zijn er waarop ik de aandacht moet vestigen. Waakzaamheid is geboden ten opzichte Van den groei der andere vakcentralen. De groei van ons ledental is niet zoo verheugend als de cijfers wel lijken. Ons ledental is gestegen tot 179.526. Daarnaast is de groei der andere vakcentralen sterker dan de onze. Een verschijnsel, dat terdege in het oog gehouden moet worden. Het N.A.-S. is procentsgewijze meer in leden gestegen dan het N.V.V."

Ter illustreering geven wij hier het ledental van af zijn oprichting.

Het N.A.-S. telde op 31 December:

1894. . ' 15.728 leden

1895 18.700 „

1896 12.700 „

1897 15.000 „

1898 12.950 „

1899 13.050 „

1900 12.444 „

1901 8.881 „

1901 10.756 „

1903. 'É|l 7-934 „

1904 6.000 „

1905 5.000 „

1906 3.250 „

1907 -jtfr . . 3.718 „.

1908 3.414 „

1909. . • • • • 3-674 »

1910. . . .... 4.816 „

1911. . . ih .... 6.157 „

1912 - W' 7-283 „

Sluiten