Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat kon niet worden doorgevoerd, meenden de kopstukken van de S. D. A. P. en het N.V.V.

De meest vooraanstaanden in deze beweging en partij hadden „Vrede" gesloten met de regeering, de vertegenwoordigster der uitbuiters van het proletariaat.

De eischen,- door de revolutionairen gesteld, waren onzinnige eischen. Zij bleven liever bij de werkelijkheid en met de voeten op de aarde. De onafhankelijke vakbeweging werd door hen dan ook op de meest ongure wijze bestreden.

Van het verzet der uitgehongerde massa, wat hier en daar voorkwam, werd mede de schuld gegeven aan de leiders der onafhankelijke vakbeweging. De' bestrijding ging zelfs zoo ver dat in eigen gelederen tegen de leiders van de moderne vakbeweging werd geprotesteerd.

De Amsterdamsche Bestuurdersbond verspreidde in Juli 1916 een manifest, zoo leugenachtig en in 't oogloopend infaam gemeen, dat een groot aantal leden van den Bestuurdersbond in een tegen-manifest, dat wij hier met de namen der onderteekenaars laten volgen, daartegen protesteerden.

„Protest. Aan de Amsterdamsche arbeiders.

Door den Amsterdamschen Bestuurdersbond wordt een manifest verspreid, getiteld: „Ter protest en ter waarschuwing". Dat manifest is onderteekend door de bestuurders der aangesloten vereenigingen. Wij allen, leden van den A.B.B., willen daartegen ons protest doen hooren, om vorm en inhoud beide.

Zonder hun voorkennis, zonder eenig besluit der betrokken organisaties zijn de handteekeningen der vakvereenigingsbestuurders onder dit manifest gesteld. En dat, terwijl men weten kan, dat er onder de onderteekenaars zijn, die dit nooit zouden onderteekenen.

De vorm is misleidend. Maar de inhoud nog ernstiger. Wij allen, onderteekenaars van het manifest, zijn leden van moderne vakvereenigingen, voorstanders van discipline en centralisatie, van sterke

Sluiten