Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te dringen. De soldaten, voortgekomen uit de proletarische klasse, worden door de heerschers gebruikt als waakhonden voor hunne brandkasten. Bij stakingen wordt het leger dikwijls gebruikt om de „opstandelingen" — dat zijn zij, die zich niet gewillig laten uitbuiten — neer *te slaan of zoo noodig neer te schieten.

Het was van de onafhankelijke vakbeweging daarom zeer verstandig ook den strijd tegen het militarisme aan te binden.

Zij wilde niet alleen daarom den strijd tegen het militarisme, zij wilde ook voorkomen de gevolgen van de bewapening, die steeds voortschreed naar grooter legers, vloten, meer soldaten en kanonnen, benevens zware financiëele lasten voor het volk. Het was de onafhankelijke vakbeweging, die daarin een groot gevaar zag voor den economischen ondergang der internationale bevolking en niet minder voor de internationale arbeidersbeweging. Zóó zag de syndicalistische vakbeweging in Frankrijk ook den strijd tegen het militarisme. Deze heeft op internationale congressen meer dan eens óók getracht het vraagstuk van de militaire bewapening aan de orde te stellen. Het waren in hoofdzaak de Duitschers en de Hollandsche moderne vakvereenigingen en bonden die zulks verhinderden.

De meening van de moderne vakbeweging, niet alleen in ons land, doch internationaal, was: geen slrijd tegen het militarisme; daarmede had de vakbeweging zich niet te bemoeien. De onafhankelijke vakbeweging in ons land en de revolutionair-syndicalistische vakbeweging in Frankrijk, Spanje en Italië, evenals de I.W.W. in Amerika, dachten daarover anders. De leiders der reformistische of moderne vakbeweging in alle landen hebben de massa menigmaal het standpunt der syndicalisten als totaal verkeerd en verderfelijk voorgehouden. Indien op internationale congressen het vraagstuk van het militarisme door de syndicalistische vakvereenigingen naar voren werd gebracht, dan werd dat van de agenda afgevoerd op voorstel der reformisten.

Dat kunnen de propagandisten van de reformistische of moderne vakbeweging op heden niet meer ontkennen, hoewel zij daartoe brutaal genoeg zijn. Maar wij hebben

Sluiten