Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einddoel van den strijd, waartoe de onafhankelijke vakbeweging wil komen. De onafhankelijke vakbeweging is ook socialistisch, dat wil zeggen, dat zij als haar einddoel van den strijd beschouwt de socialiseering van grond en arbeidsmiddelen. De onafhankelijke vakbeweging wil, om voorgoed een einde te maken aan de uitbuiting van den eenen mensch door den anderen,

HET SOCIALISME.

Dit standpunt is in de beginselverklaring van het Nationaal Arbeidssecretariaat, de centrale der onafhankelijke vakbewèging, duidelijk omschreven. Daartegen hebben de leiders der moderne vakbeweging wat gesputterd. Socialisme behoorde niet in een vakvereeniging, welke alle arbeiders wilde omvatten, thuis. Daarmede werd voor een deel der arbeiders, dat niet socialistisch denkt, de deur der vakvereeniging gesloten. Het terrein van het socialisme moest volgens de leiders der moderne vakbeweging worden overgelaten aan de politieke partij.

Dit standpunt van de moderne vakbeweging pleit al direct tegen hare „neutraliteit", waarover aan dien kant altijd gesproken wordt. Want als leden van de vakbeweging hebben wij niet het terrein aan te wijzen voor de een of andere politieke partij. Wij vragen als zoodanig alleen, wat heeft de vakbeweging te doen, welke middelen heeft zij aan te wenden om haar doel te bereiken.

Zij houdt geen rekening met wat politieke partijen willen en wenschen. De vakbeweging heeft haar eigen terrein. Dit standpunt heeft de onafhankelijke vakbeweging voortdurend ingenomen.

Onze vakbeweging heeft zich daarom geplaatst op het beginsel der socialisatie van grond en arbeidsmiddelen, omdat zij uit de historie der arbeidersbeweging heeft geleerd dat, zoolang de grond en arbeidsmiddelen in handen blijven van een klein aantal bezitters, het grootste deel der menschen daardoor gedoemd blijven in slavernij te leven Dit standpunt werd voor ruim 25 jaren ook reeds al ingenomen door Paus Leo XIII in zijn Encykliek „Rerum Novarum". Doch de propagandisten van de moderne vakbeweging konden zich nog niet tot deze hoogte opwerken. Zélfs toen de onafhankelijke vakbeweging, zooals reeds

Sluiten