Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding 3

Voorwoord 5

Hoofdstuk I.

De geschiedenis en de waarde van het zwemmen 9

Hoofdstuk II.

Het Klassikaal-Droogzwemonderricht 14

Hoofdstuk III.

Het zwemonderricht in het water. Rapport der Vereeniging L. O. S 29

Hoofdstuk IV.

De Zweminrichting 45

Hoofdstuk V.

Het redden van drenkelingen en het opwekken van de levensgeesten bij schijndood 64

Hoofdstuk VI

Wenken voor zwemmers en baders 72

Hoofdstuk VII

Het Rugzwemmen en de vreemde zwemwijzen .. 75

Hoofdstuk VIII

De eisch sub Q voor candidaten voor het Diploma van den „Nederlandschen Zwembond" 81

Aanhangsel 91

Sluiten