Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het regelen van het ligvlak geschiedt, zooals bij het Hannoversche. (Zie fig. 2 uitls. PI. I.) Beide toestellen hebben de volgende fouten: le dat hun singelbanden niet aan veerende ophangpunten zijn bevestigd. Het gevolg hiervan is, dat bn een krachtig uitgevoerden zwemslag het liggen spoedig pijnlijk wordt. Ook gebeurt het meermalen, dat, door het niet kunnen spannen en ontspannen der singelbanden, de meeste leerlingen onder de oefening verschuiven, waardoor deze onderbroken wordt. Dit alles werkt storend op den goeden gang van het onderwijs.

2e dat, wanneer het toestel gesteld moet worden naar een kleine leerling, waardoor de pooten dichter bij elkaar komen, het te onvast staat, zoodat de kans voor omvallen zeer groot is, vooral bu krachtige bewegingen.

c. De bank met vijf pooten.

Omdat deze toestellen niet verstelbaar zijn, kunnen ze voor het school-onderwijs niet aanbevolen worden, daar in een klasse de lengte der leerlingen meestal sterk uiteenloopt We zouden dan voor een klasse te veel toestellen van verschillende afmetingen noodig hebben. Bovendien zijn ze niet opvouwbaar en nemen dus te veel ruimte in beslag, terwijl ze voor meisjes m 't geheel niet te gebruiken zijn. (Zie fig. 3 uitsl. PI. IJ d. Het Hollandsche zwem-steun-apparaat. ')

Dit apparaat bestaat, evenals de tweeeerste, uit een opvöuwbaar onderstel en twee afzonderlijke, afneembare bovenstukken. Deze bovenstukken zun op

) Vervaardigd door de N. V. Nederl. fabriek van Turnartikelen khooCubflen te Amersfoort. Directie: Hasper en Kagethe

en

vh. Keunen.

Sluiten