Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le Les.

Het aanleeren van den enkelvoudigen arm- en beenzwemslag in het vereischte tempo.

2d» Les.

Herhaling van de oefeningen uit de le les en het leeren van den drie- en vierdeeligen samengestelden zwemslag.

3de Les.

Herhaling van de oefeningen uit de lste en 2de les en vervolgens het beoefenen van den beenzwemslag aan de ladder enz.

4de Les.

Het herhalen van den samengestelden zwemslag op de plaats, den beenzwemslag aan de ladders en den enkelvoudigen arm- en beenzwemslag op het z. s. a. in het vereischte tempo.

De spanbuigoefening aan het wandrek.

De 5de tot en met de 8ste Les.

a. De samengestelde zwemslag op de plaats.

b. De beenzwemslag aan de ladder enz.

c. De samengestelde zwemslag op het z. s. a.

d. De armzwemslag in spanbuighouding aan het wandrek in het vereischte tempo.

9de en Les.

a. De oefeningen onder d. van de vorige les.

b. De zwemslag in het z. h. a., tot een maximum van 40 slagen, beoefenen.

Het is aan te bevelen, dat de leerlingen in de laatste week voor den eersten tocht naar de zweminrichting meer dan één les in het droogzwemmen ontvangen.

Sluiten