Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij deze methode aan het hoofdeinde van den drenkeling op zijn knieën zitten en met het gelaat naar de voeten gekeerd. Hij haakt nu met zijn vingers bij den maagkuil onder de ribben en trekt de borstkas met kracht omhoog (inademing). Hij blijft in deze houding twee seconden zitten. Vervolgens laat hij de ribben los, waardoor de borstkas terugveert (uitademing). Ook in deze houding blijft men twee seconden wachten. Men gaat zoo voort, totdat de ademhaling is teruggekeerd.

Methode van Schafer.

Bij deze methode is het zeer noodig, dat men het bovenlijf ontbloot. Hier wordt, in tegenstelling met de vorige, geen rol onder de maagstreek gelegd, zoodat het Uchaam plat voorover en met het hoofd op zij ligt. De bovenarmen worden nu zijwaarts gestrekt, de onderarmen naar boven gebogen. Men knielt terzijde of met gespreide beenen over den drenkeling neer, plaatst de handen op den ruggegraat, gelijk als bij het uitpersen van het water is beschreven. De verdere behandeling geschiedt nu als bij de methode van Howard aangegeven is (zie fig. 65, uitsl. PI. III).

Methode Laborde. «

Dit is een zeer eigenaardige methode, die veel aanbeveling verdient, daar zij heel eenvoudig is. Men behoeft bier slechts op rhythmische wijze de tong uit den mond te trekken.

Om haar toe te passen, moet men de kaken flink van elkaar verwijderen en in dezen stand houden. Dit laatste is mogelijk door een gesloten zakmes, een kurk of een hard voorwerp tusschen de kiezen te plaatsen. Men grijpt vervolgens de tong stevig tusschen wijsvinger en duim vast, waarbij men zich het best van een lapje linnen of een zakdoek bedient, om het

Sluiten