Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armen vastgrijpt (zie fig. 66, uitsl. pl. III). Terwijl de redder hem naar den wal brengt, is hij bewusteloos geraakt. Bij ontkleeding van het bovenlichaam blijkt, dat de huid in den omtrek van den ribbenrand ernstig gewond is; gebroken ribben. Hier kan ritteen de methode „Laborde" worden toegepast.

IV. Een drenkeling grijpt zijn redder, die onoordeelkundig is genaderd, met zijn beide handen om den hals. De redder bevrijdt zich uit dezen nekgreep (zie fig. 67, uitsl. Pl. III). Hij laat nu den drenkeling vrijwillig naar zijn polsen grijpen (zie fig. 68, uitsl. Pl. III), rukt zich weer los (zie fig. 69, uitsl. Pl. III), grijpt nu vlug den drenkeling bij de bovenarmen (zie fig. 56a), draait hem om en brengt hem met den gewonen kopgreep (zie fig. 70, uitsl. Pl. III) naar den wal.

V. Twee kameraden zijn op een meer aan het zeilen. Door een rukwind slaat het scheepje om. De eene kan zwemmen, de andere niet, en deze laatste klemt zich in zijn angst met de armen om borst en armen van zijn vriend. Deze rukt zich uit de omarming los (zie fig. 71, uitsl. Pl. IV), maar daar hij hem het hoofd zeer lang onder water moest houden, omdat de drenkeling zich krampachtig vasthield, is zijn vriend bewusteloos geworden. Hij wordt, omdat de afstand groot is, met één arm om de borst gegrepen en op zij 'zwemmende (zie fig. 72, uitsl. Pl. IV) naar den wal gebracht. Daar wordt de kunstmatige ademhaling toegepast, volgens de methode „Süvester" of „Howard" (ook de andere methoden kunnen worden aangewend).

VI. Een jonge man, geen geoefend zwemmer, valt, omdat de roeiriem breekt, achterover in 't water op circa 60 M. van den wal. Door wat zwembewegingen te maken, tracht hij zich zoo lang mogelijk boven water te houden, maar door zijn dikke kleeding en zware

Sluiten