Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand tusschen den hiel van den bovensten en de teenen van den ondersten voet.

De beweging der armen bij den crawl-rug geschiedt eveneens beurtelings, doch in veel kalmer tempo dan bij de beenen. (Zie voor de armen „Het Rugzwemmen".)

Spaansche slag.

De Spaansche slag, welke voor de invoering der andere dubbel-overarmslagen vrij algemeen werd beoefend, bestaat in éen schoolslag beenenbeweging tegen de beweging van beide armen. Hierbij wordt ook eenigszins van de borst op de zijde gewenteld om lucht te happen. (Zie fig. 80, u. P. IV.)

De Trudgeon.

Dit is de slag voor den langen afstand bij uitnemendheid! De trudgeon-been-beweging werd reeds bij de bespreking van den Northern-Kick genoemd. De dubbele over armslag zet met den bovensten arm (zwemt men op de rechterzijde, dan wordt de linkerarm bedoeld) in, wanneer de beenen van elkaar worden gebracht. De volgorde is dus:

1°. doorhalen bovensten arm — openen der beenen;

2°. wanneer de bovenste arm beneden- en achterwaarts naar de zijde is gebracht de beenen sluiten;

3°. de onderste arm doorhalen en wederom de bovenste naar voren brengen;

4°. de onderste arm naar voren brengen met opnieuw aanvangen van den slag met den bovensten arm.

Bij dezen slag zijn de armen nagenoeg gestrekt. Wordt aan het slot van een lange baan-race gespurt, dan ziet men de armen iets meer buigen en reeds ter hoogte van de heupen weer naar voren brengen. Waar gesproken wordt van naar voren

Sluiten