Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen, en uit de ribben, welke met bet daaraan verbonden borstbeen den Borstkorf samenstellen.

De wervelkolom, welke het biervoor reeds aangeduide ruggemerg omsluit, bestaat uit:

7 halswervels, 12 horstwervels, 5 lendewervels, 5 heiligbeenwervels, 4 stuitbeenwervels.

De bovenste 24 wervels worden waar genoemd, omdat zij meer op zichzelf bestaan dan de overige, welke, onderling vergroeid, slechts als geheel beschouwd kunnen worden. De laatste 9 worden dan ook valsch genoemd.

Van de Halswervels loopen de bovenste twee, resp. Atlas en Draaier geheeten, het meest in het oog.

De Atlas, welke den vorm heeft van een ring, draagt het hoofd, op welke wervel dit lichaamsdeel op den Draaier draait.

Aan de Borstwervels hechten zich de ribben, terwijl het heiligbeen ingesloten wordt door de beide heupbeenderen.

De Ribben, 24 in getal, komen voor aan het borstbeen, dat er het product van is, te zaam. De bovenste 7 paren zijn waar, wijl hun verbinding aan het borstbeen een rechtstreeksche is. De onderste 5 paren zijn daarentegen valsch. Zij hechten zich deels (8e—10e paar) aan het kraakbeen van de 7de rib, terwijl de beide onderste paren verbonden zijn met de buikspieren. Deze beide paren worden daarom ook wel „zwevende ribben" genoemd.

Het Borstbeen, dat tusschen de ribben van links en rechts geplaatst is, heeft den vorm van een zwaard, waarvan het handvat een gewrichtsvlakte bezit voor het sleutelbeen.

Het Sleutelbeen, dat met het schouderblad den bo-

Sluiten