Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veling mag schrijven, is een poging in die richting, en een geslaagde. Roeien is een moeilijke kunst, die geleerd moet worden, een gecompliceerde beweging, voor de harmonische ontwikkeling van ons lichaam voortreffelijk, als ze goed wordt uitgevoerd, maar juist door haar gecompliceerdheid fataal, als er in geknoeid wordt. Een goed geoefende ploeg te zien roeien is een genot, een monstrum is het kurketrekkeren te zien van velen, die zoo maar in een boot stappen en na een enkele aanwijzing er op los trekken.

De heer Abendanon heeft een lange en glorieuse roeiersloopbaan achter zich, nog dit jaar bekroond met een nationaal kampioenschap. We mochten dus van hem een goed werkje verwachten, om onze jongeren te leiden in de wankele beweging der eerste roei-evoluties. Dat hij zich tot het schrijven er van gezet heeft, geeft hem recht op onze erkentelijkheid en waardeering. Hij is er in geslaagd een boeiend geheel te leveren, dat niet alleen de techniek van de roeisport behandelt, maar waarin hij zich èn door schrijftrant èn door inhoud een psycholoog toont, die de jongeren zal weten te pakken en de ouderen het besef bijbrengen, dat een dag op het water tot de beste uitspanningen behoort, die zich denken laten.

Ik hoop, dat dit boekje een weg moge vinden naar velen. Naar sociëteiten: de leden zullen er uit leeren, dat een luchtborrel beter is dan slappe Catz, die nu veelal de ledige uren moet vullen; naar ouders en opvoeders: de liefde van den schrijver voor het roeimateriaal, zijn zin voor orde, voor discipline, voor solidariteit, zullen hen doen beseffen, dat roeien karaktervormend werkt en energiek maakt; naar roeivereenigingen en roeileeraren, die, zoo ze het nog niet wisten, er uit kunnen leeren, dat roeien een moeilijke kunst is, waarvan het onderwijzen veel toewijding, geduld

Sluiten