Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrek kleine gewichtsverschillen van stuur- en bakboord.

In een wedstrijdboot zit de stuurman absoluut stil. Hij late zich nooit verleiden tot het voorover en achterover werpen van het lichaam ter aanmoediging der roeiers, nóch late hij de stooten van de boot zóódanig op zich inwerken, dat zijn lichaam deze bewegingen overneemt. Hij moet één stuk zijn met de boot. Vooral in een racetwee, kan een verschuiving van een voet of knie het omvallen van de boot naar één kant ten gevolge hebben. Zulk een fout vergt herstel door de roeiers, die dit meestal slechts ten koste van de snelheid van de boot kunnen verrichten.

In een vaste-banken-boot, moet het handvat van den riem in loodrechten stand op het boord ongeveer één inch (2,5 cM) buiten de borstbreedte uitsteken. Een goede handgreep is van het grootste gewicht voor een goeden stijl. De meeste fouten kunnen teruggevoerd worden op een verkeerden greep. Een beginner wordt vaak te veel op het

hart gedrukt, den riem vooral stevig vast té houden, wat ten gevolge heeft, dat hij den riem zóó stevig hanteert, alsof hij een vijand wil wurgen.

De houding van de handen.

Fig. 5. Fig. 6.

Goede houding van de Verkeerde houding van de

binnenhand bij den inzet. binnenhand bij den inzet.

Sluiten