Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de polsen om die gewijzigde houding mogelijk te maken door zich zijwaarts en opwaarts te buigen.

Het polsgewricht kan door een juiste werking, een goeden doorhaal en loslaten van het water zeer in de hand werken, evenzoo als een onjuiste polsarbeid leiden kan tot verwrongen houding en groote fouten.

Kramp in den onderarm vindt zijn oorzaak meestal in een te krampachtig vasthouden van den riem of het te dik zijn van het handvat.

Knijp daarom een riem nooit, alsof een spons moet worden uitgewrongen, doch houd den riem toch zóó vast, dat tijdens den slag het verzetten van de handen niet noodig is.

Het te diep zijn met het blad tijdens inzet en doorhaal, is hoofdzakelijk te wijten aan een verkeerde houding der handen. Het blijven haken bij het eind van den slag evenzoo.

Bij de oefeningen dient op dit onderdeel dus in bijzondere mate te worden gelet; te veel geduld kan men voor het bereiken van de juiste uitvoering niet hebben.

Een goede oefening is altijd, de boot aan het vlot vast te houden en om beurten bak- en stuurboord den polsarbeid in verband met een juiste houding van ellebogen en schouders te leeren.

De houding van de armen.

Zooals reeds gezegd, zijn de armen bij het begin van den slag geheel gestrekt.

De schouders moeten niet gewrongen, een weinig naar voren gebogen zijn, echter zonder dat de borstkas wordt ingedrukt.

Bij den inzet (het inpikken) worden de armen iets naar boven gebracht, waardoor het blad van den riem onder water dompelt. Men haalt nu door en vangt aan direct de armen te buigen, de ellebogen naar omlaag gericht, de schouders

Sluiten