Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een gladde outrigged twee b.v., is het haast onmogelijk om te roeien, indien de uitdruk niet absoluut zuiver kan worden gemaakt. Een'onvrijwillig zwembad zou dan ook bij beginneüngen het gevolg zijn. Het komt zelfs voor, dat goed geoefende roeiers, die jarenlang aan wedstrijden hebben deelgenomen in vier en acht, in een twee na urenlange oefening, nog niet thuis zijn, hetgeen wel bewijst, hoe zuiver men in elk opzicht behoort te roeien, voordat men aanspraak kan maken op den naam van goed roeier.

Menig geoefend roeier ziet men aan het eind van den slag geen water opgooien en tóch den riem ontijdig draaien. Dit wordt dan verricht door niet tot het laatste toe water te houden. Het blad van den riem wordt langzamerhand boven water getrokken, hetgeen een niet onaanzienlijke verkorting van den slag ten gevolge heeft.

Het gebruik van de glijbank.

Hier en daar is in de vorige hoofdstukken reeds een en ander over de glijbank gezegd. De bewegingen, die de glijbank moet maken, zijn echter zoo ingewikkeld, dat het nuttig is, dit onderdeel van de boot uitvoerig te behandelen.

De glijbank dient hoofdzakelijk om de beenen in staat te stellen, den machtigen zwaai van het' lichaam gedurende den geheelen doorhaal te blijven steunen. Welk een kracht een zwaar lichaam daarmede op den riem ontwikkelt, is waarlijk niet gering te schatten.

Dit tenminste is de dienst, die de glijbank aan " prima roeiers en scullers bewijst.

Zooals met vele andere goede dingen, werd in den aanvang het nut van de glijbank bij minderwaardige roeiers in twijfel getrokken.

De snelheid van den slag werd natuurlijk verminderd naarmate de glijbank over een grootere

Sluiten