Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lengte gebruikt werd, en de tweede klasse ploegen, verslaafd als zij waren aan een hoog aantal slagen per minuut, konden en wilden niet begrijpen, dat een langere, rustiger slag, mits goed uitgevoerd, veel meer uitwerking opleverde.

Welke moet nu de beweging zijn van de glijbank?

Gedurende den doorhaal een eenparige, begonnen, zoodra het watergrijpen heeft plaats gehad en het lichaam den zwaai begonnen is, geëindigd, zoodra de beenén zijn uitgetrapt en het lichaam aan het eind van den zwaai is gekomen. Dan volgt de recover (d. i. het opbrengen van het lichaam na den doorhaal) en klaarmaken voor den nieuwen slag.

Zoodra de opzwaai van het lichaam zoover is, dat het den loodrechten stand heeft ingenomen, moet de glijbank mee, over ca. 1 dM éénparig snel met den opzwaai, daarna éénparig vertraagd tot nul uitloopend, totdat de glijbank geheel naar het voetenbord toe is gebracht.

Deze bewegingen samen te voegen met den doorhaal, die bij snel loopende booten aan het eind van den slag iets moet worden, versneld, met den eenparigen zwaai, met het snelle herstel uit den doorgevallen lichaamsstand, het snelle vliegensvlugge weggooien der armen, en daarna weer de rustige eenparige zwaai, is werkelijk iets, hoe eenvoudig ook in woorden aangegeven, dat in de practijk vele uren van ingespannen oefening vereischt.

Sommigen begrijpen het snel 'en leeren het bij dagelijksche oefening spoedig vrij goed aan; voor de meesten echter blijft het een gesloten boek en zoodoende een afsluiting tot het eersteklasseschap in het roeien.

Om den invloed, die het gebruik van de glijbank op de snelheid van de boot uitoefenen kan,

Sluiten