Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel meer dus dan dat, waarover hij nog beschikt.

Hiermede is dus aangetoond, dat een gelijkmatige snelheid de grootste waarborgen biedt voor het winnen van een wedstrijd.

Zou men het uittrappen van de glijbank niet gelijktijdig doen plaats hebben met den doorhaal en den lichaamszwaai, dan zou men eerst de snelheid van de giek vertragen om haar daarna weer te moeten opvoeren, hetgeen krachtsverspilling zou beteekenen.

Bij het gelijktijdig aanwenden dezer bewegingen, vloeien vertraging en versnelling inéén en blijft de boot regelmatig doorloopen.

Zoo moet ook het terugrijden éénparig vertraagd zijn, teneinde de vaart, die de boot aan het eind van den doorhaal heeft verkregen, niet te vergrooten, doch gelijkmatig te houden; immers zou men met groote snelheid terugrijden, dan stoot men de glijbank tegen de stootleertjes en wekt daardoor wederom een schok op, die op den gang van de giek van invloed is.

Bovendien voelt men direct de noodzakelijkheid van een doodloopen op nul, indien men bedenkt, hoe de glijbank dadelijk na het tot stilstand brengen, wederom in tegengestelde baan moet worden bewogen.

De pauze bij het terugglijden na den doorhaal is behalve nuttig voor het regelmatig loopen van de boot, noodig als rusttijd voor den roeier, om eens goed adem te halen.

Her herstel.

Het herstel na den gemaakten slag dient om voor een volgenden doorhaal gereed te komen. Het is deze beweging in den stijl, die het moeilijkst Is, en waartegen dus het meest gezondigd wordt.

Zonder mooi herstel roeit geen roeier fraai;

Sluiten