Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzet daardoor zeer bemoeilijkt wordt niet alleen, doch het met eenige snelheid achteraankomen van de glijbank een plotseling stoppen noodig maakt, waardoor juist een stoot in tegengestelde richting van de boot optreedt, die het regelmatige doorloopen eerder afbreuk zou doen, dan er aan ten goede komen.

Dit is evenwel een kwestie, die de practijk wel nimmer absoluut zal uitwijzen, daar scullers, die werkelijk tot de besten behooren, met beide systemen hun triomphen hebben behaald.

Met dit feit voor oogen, zou ik geneigd zijn, liever vast te houden aan het begrip, de rolbank tot nul vertraagd te laten uitloopen, tenzij de andere wijze voor den sculler meer aantrekkelijkheid bezit, in het geloof, dat hij er beter mee roeit en sneller mee gaat.

Ik ben hiermede aan het eind van wat ik over het roeien en scullen te zeggen had.

Wat ik beoogd heb, is het geven van een overzicht, waaruit de oude beproefde stijl duidelijk naar voren komt, en waarmede menigeen, die zich op de schoone kunst van roeien en scullen wil toeleggen, zich daarvan een beeld kan vormen.

Slechts het goed begrijpen van den stijl, gepaard gaande met veel oefening, zal de roeisport in bloei doen toenemen, en daardoor ons Hollandsche ras ten goede komen.

Sluiten