Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 79-55°- Het Lager Onderwijs kost het Rijk eventjes f 30.378.560. En na de klap op den vuurpijl: van deze laatste, toch belangrijke, som zijn slechts f 363.931 voor de Lichamelijke Opvoeding bestemd. Gij behoeft niet te duizelen, lezer. Te duizelen van teleurstelling! Heusch, het staat' er. Een getal van zes cijfers. Zegge f 363.931! Fontaine zou zeggen: de loin, c'est quelque chose, et de pres, ce n'est rien. ƒ 363 931 voor . het lichaam tegen f 43.575.662 voor den geest 1

Wat het doel is van dit geschrift? Vooreerst de leemten aan te toonen, die er in de opvoeding van onze jeugd nog bestaan. Een alarm-kreet dus! En na het slaken van dien gil het verzoek, neen, de eisch: voorwaarts 1 Ons volk moet begrijpen, dat het op het gebied der hchaamsontwikkeling verwaarloosd wordt. En onze autoriteiten moeten er van overtuigd worden, dat het zoo niet langer kan. Wil

De beoefening van de Hockey-sport door dames.

Sluiten