Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tegenstander. Ontbreekt ook deze, wel dan is er niets eenvoudiger, dan er zelf een te vormen.. De ondervinding heeft trouwens al geleerd, dat er onder onze marine-schepelingen veel liefhebberij is en de aan de Gymnastiek- en Sportschool gevormde worstel-instructeurs zullen het hunne bijdragen om het aantal worstelaars binnen korten tijd aanmerkelijk op te voeren.

Reeds de eerste, te Willemsoord gehouden wedstrijden in boksen en worstelen voor het personeel van de Zeemacht, bewezen, dat beide sporten „er in gaan". Maar wat vooral met groote vreugde moet worden geconstateerd, is, dat hier ook bleek, dat onze zeelieden bijzonder loyaal en sportief streden; het devies van den Nederlandschen Zeeman is blijkbaar nog altijd: .Recht door Zee".

W. P. HUBERT VAN BLIIENBURGH, Hoofd van Onderwijs bij de Gymnastiek- en Sportschool der Kon. Marine.

Sluiten