Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOVENARMZWAAI, STAANDE EN VALLENDE.

Fig. 7. Bovenarmzwaai, staande.

STAANDE.

AANVAL. Grijp met de linkerhand den rechterpols van den verdediger en trek dien naar uw linkerborst; maak een halven draai naar links, zwaai uw rechterarm onder den rechterarm van den verdediger door en strengel dezen om zijn bovenarm. Verplaats uw rechterbeen schuins-rechts voorwaarts. Buig uw romp voorover en geef er een naar links draaiende beweging aan.

VERDEDIGING A. Plaats, ter voorkoming van de goede uitvoering van den aanval, uw linkerhand op de rechterheup van den aanvaller.

Is de greep te ver gevorderd, plaats dan uw linkerhand tegen zijn lenden en verplaats de beenen in achterwaartsche richting.

VERDEDIGING B. Zie verdediging B. van onderarmzwaai eerste gedeelte, pag. 6.

VALLENDE.

AANVAL EN VERDEDIGING. De worp tot op den grond en de verdediging daarbij zijn als bij het gedeelte betreffende het vallen van den onderarmzwaai. Fig. 6.

Sluiten