Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUBBELE OKSEL-SCHOUDERGREEP, STAANDE.

Fig. 40. Dubbele Oksel-schoudergreep, staande.

AANVAL. Trek den verdediger aan den nek een weinig voorover, plaats uw linkerhand, onder zijn rechteroksel door, op den rechterschouder, en uw rechterhand, onder zijn linkeroksel door, op den linkerschouder. Kunt u uwe handen met kromgebogen vingers inéénsluiten, dan sluit u het bovenlichaam van den verdediger krachtig in. Breng uw hoofd langs de rechterzijde van het ingesloten lichaam en wring het naar links om.

VERDEDIGING. Ie. Wanneer de aanvaller een zijner handen onder een uwer oksels wil brengen, moet u de bovenarmen krachtig tegen het lichaam drukken.

2e. Gelukt het den aanvaller zijn beide handen, onder uw oksels door, op uw rug te plaatsen, druk dan uw beide bovenarmen krachtig voorwaarts naar elkaar toe (zoodat de armen van uw tegenstander worden .afgeknepen").

Sluiten