Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRUISGREEP OM HOOFD EN LINKERSCHOUDER.

AANVAL. De aanvaller neemt plaats aan de linkerzijde van den verdediger.

Plaats uw linker-onderarm op den nek en grijp met uw rechterhand, onder het lichaam door, als bij den Oksel-nekgreep C. fig. 53 is voorgeschreven, uw linkerhand en druk met beide armen het hoofd van den verdediger omlaag.

De verdediger wordt eerst schuin-voorover op hoofd en rechterschouder en vervolgens met beide schouders naar den grond gewrongen.

VERDEDIGING. Op het oogenblik, dat de aanvaller zijn linkerhand in uw nek plaatst, moet uw hoofd gebogen, de linkerarm van den nek getrokken en den rechterarm van den aanvaller belet worden onder uw lichaam door te gaan.

Wanneer de aanvaller beide handen in uw nek heeft geplaatst, moet u naar links draaien, uw hoofd bewegen in de richting van den rechteroksel van den aanvaller, op uw rechterzitvlak vallen, een zittende houding aannemen en met uw linkerhand den rechterarm van den aanvaller losmaken.

Sluiten