Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OKSEL-NEKGREEP MET SCHOUDERGREEP.

Fig. 72. Oksel-nekgreep met schoudergreep.

AANVAL. De aanvaller neemt, steunende op de linkerknie, plaats aan de rechterzijde van den verdediger.

Grijp met uw linkerarm buitenwaarts om den linkerarm van den verdediger, ter hoogte van de buiging en plaats uw hand, tusschen bovenarm en zijde door, op het linkerschouderblad.

Met uw rechterarm maakt u den oksel-nekgreep.

Uw rechterbeen moet u schuins-rechts voorwaarts plaatsen, om te voorkomen, dat de verdediger u, bij het maken van den oksel-nekgreep, op uw rechterschouder en zijde werpt.

Met uw linkerhand drukt u den linkerschouder omlaag, uw rechterarm gebruikt u als hefboom. De linkerschouder van den verdediger zal, gedurende het omwringen, als spil gebruikt worden, terwijl hij eerst daarmede den grond raakt en daarna, over het hoofd, met den rechterschouder.

OPMERKING. Deze greep, die in Finland zeer veel gemaakt wordt, wijkt in de uitvoering eenigszins af.

De aanvaller drukt met zijn linkerhand niet alleen den linkerschouder van den verdediger omlaag, doch houdt bovendien diens onderarm met zijn linkerarm zoo stevig omklemd, dat hij dien niet kan bevrijden en wringt den linkerelleboog rugwaarts.

Aangezien de aanvaller ook den rechter-bovenarm van den verdediger omwringt, kan diens linkerschouder niet als spil dienst doen, en wordt dus de bewegingsmogelijkheid uitgeput. Zoo wordt de verdediger weerloos gemaakt, vóórdat zijn beide schouders den grond hebben geraakt.

De grens van het Grieksch-Romeinsch worstelen is hier overschreden en het pad der Jiu-Jitsu-methode betreden. Deze uitvoering is dus volgens de bepalingen van den Nederlandschen Krachtsportbond niet geoorloofd.

VERDEDIGING. De verdediger draagt zorg, dat zijn linkerarm niet ingesloten wordt. Voor den rechterarm zie oksel-nekgreep en lees voor links, .rechts".

Sluiten