Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEKRUISTE ARMGREEP, BEGIN EN UITVOERING.

Fig. 79. Gekruiste armgreep, Fig. 80. Gekruiste armgreep,

begin. uitvoering.

AANVAL (voor den verdediger). Als de aanvaller met zijn beide handen u om den nek grijpt, fig. 79, om u tegen den grond te trekken, kunt u die poging verijdelen door te duiken, of door krachtig aan zijn armen te rukken, hem zoo dwingend, deze terug te trekken

Door een tegengreep kan de aanvaller op den grond geworpen worden en komt de gekruiste armgreep daarvoor in aanmerking.

Wanneer de aanvaller u om den nek grijpt, zal hij zich vóór- of achterwaarts bewegen en u daardoor dwingen deze bewegingen te volgen. Tijdens een dezer bewegingen maakt u plotseling een halven draai links, tegelijkertijd grijpt uw rechterarm beide armen van den aanvaller, fig. 80 en trekt hem naar den grond.

OPMERKING. Aangezien beide armen van den aanvaller naar eene zijde opgesloten zijn, wordt bij het vallen voorzichtigheid geboden.

Sluiten