Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

introductiva en De inensibus, die hier ontbreken. Dit tweede stuk met de

sign. AA—MM bevat alleen den tekst van Apollonius, en daarachter (3 bladz.):

Hebodianus, Ucpl rccv dpiSrftwv. Een van de eerste drukken van Aldus Manucius. De werkzaamheid van de

beroemde drukkerij van de Aldi behoort grootendeels tot 3e 16e eeuw. Perkamenten band van de 17e eeuw, met sporen van kettingring bovenaan en

vooraan het achterplat.

4. Thesaurus — <dy,axvpi;. xipxj xptay.B-six^ xxl x.f,icot AS^f/Ss,-.

Thesaurus Cornu copiae, et Horti Adonidis. Ed. Aldus Manucius BASiANas et Angelus Politianus. Yenetiis in domo Aldi 1496. f°.

270 bladen, Grieksche letter. Hain-Cop. 15493, Proctor 5551.

Verzameluitgaaf van Grieksche werken over grammatica. Op den titel de inhoudsopgaaf in het Grieksch, op de keerzijde in het Latijn: Aelii Dionïsu de indcclinabilibns verbis. Ex commentariis Eustateii ac aliorum grammaticoriim, etc. In het geheel worden 17, resp. 18 werken opgenoemd.

Perkamenten band op hout, met resten van sloten en sporen van kettingring bovenaan en aan den voorland van het achterplat. Het boek stond in de oude Stadsbibliotheek in pluieuê FF {grammatici ac litemtores) op no. 6.

5. Aristoteles, Opera. [Graece]. Tomus IV. Venetiis in domo Aldi

Manutii 1497. f°. — Met houtsnee-initialen.

519 bladen, Grieksche letter. Initialen en arabesken in houtsnede als en-têtes in Venetiaansche lijnteekening, bloemen en bladen en dooreengevlochten linten als motieven. Hain-Cop. 1657(4), Proctor 5556.

Editio princeps, het hoofdwerk van Aldus' Grieksche pers. Inhoud van dat 4e deel: Theophbasti de historia plantarum 1.- X. Einsdein de causis plantarum 1. VI. Abistotelis probleniatum sect. XXXVIII. Alexakdbi Aphkodisieksis probiematum 1. II. Abistotelis mechanicorum liber. Eiusdem metaphysicoruin 1. XIV. Theophbasti metaphys. liber.

Hollandsche perkamenten band uit de 17e eeuw met sporen van een kettingring bovenaan het achterplat.

6. Epistolae — 'E7ri<rT0?.xl "Stu<p;'pa;v ipo.cacfxv, pyropxiv, <rc<pifTü)V,

7rpo,- Toiy uxoGi. Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetórum sex et viginti. — Epistolae Basilii Magni, Libanii rhetoris, etc. 2 dln. (1 bd.) Venetiis apud Aldum M.ID. 4".

266 en 138 bladen, Grieksche letter. Hain-Cop. 6659, Proctor 5569.

Een fraai specimen van het beroemde Grieksche Aldus-type.

Exemplaar in fraaien Hollandschen band uit het einde der 16e eeuw in verguld perkament; op het-midden der platten een ovaal goud-stempel, dat men op andere Hollandsche banden uit dien tijd terugvindt. De 2e brievenbundel is vóór de eerste gebonden. — Zie de resp. meedeelingen aan het slot.

Afkomstig uit de bibliotheken van Janus Dousa en Daniël Heinsius, blijkens eene inscriptie op het eerste schutblad: „Hoe minus Didericus DousaDanieli Heinsio amico dilectissimo ex Jani Dousae Bi[b]liotheca ob singularia merita amoris testandi ergo quamuis exignum dono dedit".

Latijnsche boeken. Wijsbegeerte, godgeleerdheid, letteren.

7. Thomas de Aquino, Quodlibeta duodecim disputata circa annum domini MCCLXX. S. 1. etc. f°. Druk van Georg Lauer te Rome (1470—1481), en wel met zijn oudste type; 218 bladen (het eerste, wit, ontbreekt), Kom. letter. Hain-Cop. 1400, Proctor 3405, Pellechet 1002. Beginletters enz. in rood en blauw; aan het begin van den tekst een groote, bij den aanvang' van elk volgend quodlibet een kleinere initiaal in goud en

Sluiten