Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78. Mammotrectus. Liber expositorius totius biblie ac aliorum que in

ecclesia recitantur [auct. Jou. Marches7.no]. Impr. Argentine 1489. f°.

Druk van Johann Keiuhard Grüninger. 160 bladen, Goth. letter, 2 kol. Hain 10568, Proctor 454, Cat. Brit. Mus. 106. Geen rubriceering, de initialen oningevuld.

In een modernen band gebonden, achter: Johannes Genl-ensis, Catholicon, seu universale vocabularium ac summa grammatices. Lugduni, Mart. Boillon 1514. f.

De beide werken te zamen stonden in de oude stadsbibliotheek als no. 15 op pint. GG (grammatici ac literatores); de catalogus noemt alleen Johannes Genuensis, maar de Nomenclator verwijst op het woord Mammotrectus naar

i. hetzelfde nummer.

79. Bonaventura (Sanctus), Tractatus et libri quamplurimi. Argentine

per Martinum Flach 1489. f°. 288 bladen (het laatste wit), Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 3465, Proctor 683,

Pellechet 2620. Beginletters in rood, enkele een weinig versierd.

Oorspronkelijke band, bruin leder op hout, blind gestempeld met driedubbele Sleten, elkander rechthoekig en diagonaal snijdend. Resten van sloten en sporen van kettingringen. Op den rug titelschildje uit de 17e eeuw. In 1612 stond dit boek als no. 13 in plut. K.

80. Petrus de Ailliaco, Tractatus et sermones. Impr. Argentine 1490. f°.

Gedr. door den drukker van Jordanus de Quedlinburg 1483. 164 bladen (het laatste wit), Goth. letter. Hain-Cop. 348, Proctor 660, Cat. Br. Mus. 141, Pellechet 528.

Gebonden achter Thomas de Aquino, Quodlibet, Col. 1485. Zie no. 68.

81. Hiehael de Ungaria, Sermones predicabiles per,totum annum

licet breves. Impr. Argentine 1490. 4°. De druk, een letterlijke herdruk van een uitgaaf van 1487, is die van den onbekenden drukker van Jordanus de Quedlinburg 1483. 128 bladen, waarvan het laatste, wit, ontbreekt; Goth. letter. Hain-Cop. 9047, Proctor 623, iSÉJ? Cat. Br. Mus. 140.

Dit boek is het vierde in een verzamelband, beschreven onder de Nederlandsche incunabelen. Zie hiervóór onder no. 76.

82. Bonaventura, Perlustratio in primum et secundum librum senten¬

tiarum. Ed. Johannes Bekenhaub Moguntinus. 2 part. (1 vol.). Impr. Nurnberge Anthonius Koberger 1491. f°.

204 -\- 260 bladen, Goth. letter (een grootere voor den tekst, een kleinere voor den commentaar). Beginletters in rood; een groote versierde initiaal aan het begin van elk der beide boeken. Hain-Cop. 8540, Proctor 2068, Cat. Br. Mus. 438, Pellechet 2714.

In dezelfde uitgaaf verscheen ook boek III en IV eu "een algemeene index.

Oorspronkelijke lederen band op hout, eenvoudig gestempeld met driedubbele nieten, elkander rechthoekig en diagonaal snijdende. Resten van sloten, sporen van verschillende kettingringen in het achterplat, rugschildje uit het begin der 17e eeuw.

• Op het schutblad in 16e eeuwsch hs.: „Bonaventura super primum et secundum sententiarum. Liber parochialis ecclesiae beatae Mariae virginis in Amstelredammis. Ex legato honorati viri Magistri Cornelii filii Ghijsberti licenciati in theologia. Orate pro eo". No. 11 in plut. K in de oude stadsbibliotheek.

83. Ambrosius (Sanctus), Opera. Pars I en III. 2 vol. Basileae per

Johannem de Amérbach 1492. £°. — Met titelhoutsneden. 268 en 282 bladen, Rom. en Goth. letter in verschillende grootten; degothisch gedrukte deelen in 2 kolommen. Op den titel van dl. I groote houtsnede: S. Ambrosius schrijvende in zijn studeervertrek. Op de keerzijde de inhoudsopgaaf van de 3 deelen (Dl. II ontbreekt hier). In dl. III hebben de afzonderlijke werken eigen titelbladen:

Sluiten