Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104. Vincentius Beluacensis, Speculum hystoriale. Per Antonium Koburger Nuremberge incolam impr. 1483. gr. f°.

460 bladen, Goth. letter, 2 kolommen. De bladzijde 48 cm. hoog, 33 cm. breed Cop. 6248.

Beginletters enz. in rood. Aan het begin van elk boek een grootere versierde initiaal.-

Zware bruin lederen band op hout, blind gestempeld niet het gewone patroon van driedubbele diagonale fileten, kleine stempeltjes in de ruitvormige reserves. Koperen knoppen en fraai bewerkte resten van sloten.

105. Vincentius [Bellovacensis], Speculum historiale. Vol. III, IV. S. 1. et a. gr. f°.

Druk van den Straatsburgschen drukker, om den vorm van de hoofdletter 11 als de K-drukker aangeduid, later geïdentificeerd met Adolf Rusch. Deze huwde'de dochter van Johann Mentelin, den oudsten drukker van Straatsburg, en zou reeds met hem hebben samengewerkt en hem in 1478 opgevolgd zijn.' Hij zelf werd opgevolgd door Martin Flach. van wien een boek met dateering 1487 bekend is. De geheele toewijzing is onzeker; zie de argumenten iu

„ Cat. Br. Mus.

175 en 191 bladen, semi-goth. letter, 2 kol. Copinger 6245, Proctor 254. Beginletters enz. in rood en blauw, soms met rijker ornament. Het laatste blad beschadigd.

Het ex. behoorde vroeger aan de Leidsche Academie, is verkocht door den

Bibliothecaris j. Geel in 1843. Perkamenten band.

10G. Jacobus de Voragine, Lombardica Hystoria, s.' legendae sanctorum. Impr. Basilee 1490. 4°.

Druk van Johannes de Amerbach. 281 bladen (het laatste wit), Goth. letter in 2 kolommen. Cop. 6455, Proctor 7587.

Voorin 2 beginletters in rood. De verdere initialen niet ingevuld.

Oude zwijnslederen band (niet de oorspronkelijke), blind gestempeld met driedubbele fileten, die elkaar rechthoekig en diagonaal snijden; in de ruitvormige reserven acanthusbladen, rosacen en distels; een koperen slot.

107. Hartmannus Schedel, Liber cronicarum. Ad intuitum et preces Sebaldi Schreyer et Sebastiani Kamermeister Anthonius Kober<'er Nuremberge impressit 1493. gr. f». — Met houtsneden van Michael Wolgemut en Wilhelm Pleydenwurff.

20 registerbladen en 200 tekstbladen, waarvan er aan dit ex. resp. 6 en 30 ontbreken, Goth. letter. Hain-Cop. 14508, Proctor 2084, Cat. Br. Mus. 437.

Op fol. CCLXVI een niet in de aangehaalde beschrijvingen vermeld colophon„Complete in famosissima Nurembergensi urbe Operi de hystorijs etatum mundi. ac descriptione vrbium. felix imponitür finis. Collectum brevi tempore Auxilio doctoris hartmSni Schedel, qua fieri potuit diligentia. Anno xpi Millesimo quadringentesimo nonagesimotercio die quarto mensis Junij. Deo igitur optiino. sint laudes intinite".

Daarna volgen in dit ex. de vijf ongenummerde bladen „De Sarmacia".

Bibliotheekband uit het begin der 17e eeuw, in blind gestempeld leder op hout, geciseleerd koperen hoeken en middenstukken. Conservatierug van schapenleer.' Resten van sloten, verschillende sporen van kettingring in het achterplat! Het exemplaar was blijkbaar reeds defect, toen het in dezen band gebonden werd. In 1612 begon met dit werk als no. 1 de reeks der eccktiattieae hatonae scriptores ponlijicii in pint. M.

De talrijke groote houtsneden in dit werk verdienen zeer de aandacht, met name de vele stadsgezichten, en de kaarten: een wereldkaart, hier slechts half aanwezig (fol. XIII) en Germania op de laatste twee bladen.

Sluiten