Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bladz.

De kimduiking a. ware kimduiking 279

b. schijnbare kimduiking 280

Instrument om schijnbare kimduiking te meten. 281

c. kimduiking met onvrije kim. . . . 283

Verschilzicht of parallax 285

De ware halve middellijn 288

Herleiding van de hoogte van een hemellichaam tot een

ander toppunt 288

Vraagstukken 289

ACHTSTE AFDEELING.

Het berekenen van de Deviatie van het kompas.

I. Het Azimuth . .' 291

1°. Berekening van het azimuth uit hoogte en declinatie van het hemellichaam en breedte van de waarnemingsplaats 291

2°. Berekening van het azimuth uit uurhoek, hoogte en

declinatie van het hemellichaam 293

3°. Berekening van het azimuth uit uurhoek en declinatie van het hemellichaam en breedte van de waarnemingsplaats 294

4°. Berekening van het azimuth van de Noordelijke

Poolster . • 295

Azimuthtafels 296

De gunstigste omstandigheden voor de bepaling van het azimuth. 299

II. Het Amplitudo. Ware- en schijnbare tijd van opkomst

en ondergang . - 300

Schijnbare opkomst en ondergang 303

IH. Het samenstellen van een Stuurtafel 305

Door wederkeerige peilingen : . . 305

Door peilingen van een ver verwijderd voorwerp . . . 307 Het bepalen van de magnetische richting van een ver

verwijderd punt 307

Door peilingen van de zon of van eenig ander hemellichaam 309

Deviatie diagrammen 309

De interpolatie-methode van Asteand 312

Stuurtafel naar Napiee's Diagram 313

IV. Vraagstukken 314

NEGENDE AFDEELING.

Bepaling der hoogtelijn.

I. Aardsche projectiën 316

II. Hoogtelijnen 319

IV. Hoogtepunt ■en hoogtelijn 322

V. Lengtepunt en hoogtelijn . . 328

Tijdsbepaling 332

Sluiten