Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste wachten liep er een stroom in de richting Z 45° O van 60 mijl in 't etmaal, en gedurende de beide laatste wachten een stroom in de richting N 6° O. van 72 mijl in 't etmaal.

Gevraagd: 1°. Bekomen b. en L.

2°. Gen. gez. K. en v.

A b- Bekomen I . A L-

Koersen. v. B -,, \?. \3—\3

Lr. I z. Breedte- O. w.

! , _

Afg. b. = 22°38' Z. 1394',76

N51°0 24' 15',1| — 22°22',9 „ 1378',41 16',35 20',2 —

Z 45° O (str.) 20' — 14',122°37', „ 1393',68 15',27 15',3 -

Z28° 0 20' — 17',7 22°54',7 „ 1412',88 19',20 10',2 —

Z67°0 24' — 9',4 23° 4',1 „ 1423',09 10',21 23',9 —

Z45° 0 28' — 19/,8 23°23',9 , 1444',63 21',54 21',5 —

Z11°W 32' — 31',4 23°55',3 „ 1478',92 34',29 6',7

N 6° O (str.) 24' 23',9 — 23°31',4 „ 1452',81 26',11 2',7 —

Oost 28' — — 23°31',4 B 1452',81 — 30',5 —

124',3 6',7

124',3 O. 6',7 W.

Afg. b. = 22°38'Z. \? = 1394',76 AL. = 117',6 O.

Bek.b. = 23°31/,4Z. \5' = 1452',81 Afg. L. = 47°10'O.

Ab.= 53',4Z. \§—V?'= 58',05 Bek. L. = 49°7',6 O.

y. SB—^B 58',1

afw. = tyK. X Ab. = 2,024 X 53',4 = 108',1

K. = 64° ) _190,9 afw. = 108',l \ v--120>2

Gen. gez. K. en v.: Z 64° O. 120,2 mijl.

Het tweede geval komt aan boord dikwijls te pas. Door de koers- en verheidsrekening vindt men bijv. de gegiste standplaats op den middag. Door waarnemingen van hemellichamen heeft men dan gewoonlijk ook de ware standplaats op den middag. Dat er verschil bestaat tusschen de gegiste en ware plaats is het gevolg van den stroom. De koers en verheid van de gegiste naar de ware standplaats is de richting en verheid van den stroom, waaruit de kracht van den stroom kan worden afgeleid. In deze berekende K. en v. zitten echter' ook de fouten van loggen en slecht sturen, en het is daarom beter, de gevonden K. en v. in plaats van stroom, misgissing te noemen.

Sluiten