Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het schip in zeemijlen en het aantal minuten dat gestoomd is. Het product van de beide termen der tafels geeft den gevraagden afstand. Op bl. 266 van de tafels vindt men een voorbeeld.

4°. Door kruispeiling met verzeiling.

Het komt somtijds voor, dat kort nadat een bekend punt gepeild is, dit punt door omzeiling van een bocht of kaap uit het oog wordt verloren, terwijl het punt niet voldoende is doorgezeild om het vóór het verdwijnen andermaal te peilen. Komt dan een tweede bekend punt in 't zicht, dan heeft men door dit te peilen een kruispeiling met verzeiling.

Voorbeeld.

Fig.

Het punt A, Fig. 18, gelegen op 50°44' Nb. en 1°36' O.L. wordt gepeild 'N 1j2 O. '(r. w.). Daarna verzeild W l j2 Z. (r. w.) 10 mijl. Toen het punt B, gelegen op 50°32' N.b. en 0°52',5 O.l. gepeild NW/2 W. (r.w.). Als het punt A, tijdens de verzeiling,- uit zicht is geraakt, wordt gevraagd de standplaats van het schip.

Constructie Zet uit het eerst gepeilde punt A de gezeilde koers en verheid af. Trek uit het uiteinde C der koerslijn AC een lijn

in tegengestelde richting van de le peilingslijn en uit het tweede gepeilde punt B een lijn in tegengestelde richting van de tweede peilingslijn, dan is het snijpunt S de standplaats van het schip.

Berekening. K. van A naar C:

W -/2 Z=7 Va str. ) Ab>= vz afw. = 9',9 W.

v. = 10 )

b.^ = 50°44/ N.

m.b. = 50°43',5 nat. sec =1,58

,b. C=50°43'N. al.= 15',6W.

l.^4 = l°36/0. l. C=l°20',4 O. b. C = 50°43/N. l. C=l°20',4 O.

b.J3 = 50°32/N. l.^ = 0°52/,5 O.

Ab.= 11' Z. al.= 27',9W.

m.b. = 50°37',5 nat. cos. = 0,634

afw. = al. cos m.b. = 27',9 X 0,634 = 17', 7 ^ afw. 17,7 _, .

^k- = aX=TT=1'6

Sluiten