Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet worden berekend; op dezelfde wijze wordt de afstand gevonden uit de formules v. = AbsecK. of v. = afw.cosecK.

Voor de berekening van den afstand volgens den grootcirkel kan, als de hoeken van afvaart en-aankomst niet gevraagd worden, met voordeel gebruik gemaakt worden van de grondformule der bolv.

driehoéksmetine.

Fig. 24.

B Panama

Voorbeeld.

Gevraagd den afstand van Panama naar Sidney langs den grootcirkel en langs de loxodroom.

Panama b.= 8°56'54"N. , L.= 79°31/12" W.

Sidney b.= 33°52' Z. „ L = 151°12'42" W.

In Fig. 24 is cos AB = cos PB cos PA -f sin PB sin PA cos P. PB=. 98°56'54" Uiw = 9,99468 l. cos = 9,19185 (—)

P^4= 56° 8' w \l J.sm = 9,91925 l. cos = 9,74606

P = 129°16'6" l. cos = 9,80137 (—)

ü.2e term = 9,71530 (—) l. leterm = 8,93791 (—) 2e term = —0,51916 le term = —0,08668

2« term = —0,51916

Langs den grootcirkel: nat. cosAfst. = —0,60584

Afst. = 7637,4 mijlen. Afst. = 127°17',4

Volgens de formule in de Tafels van Haverkamp op blz. 274. Voor de berekening van den afstand volgens den grootcirkel tusschen de plaatsen A (plaats van afvaart) met een breedte 6, en B (plaats van bestemming) met een breedte b2, terwijl het lengteverschil der plaatsen AL is, kan gebruik gemaakt worden van de formule:

cos Afst. = cos (6, + 62)—cos b, cos b2 sin vers. A L. zijn de breedten van A en B gelijknamig, dan neemt men&j— b2, zijn zij ongelijknamig dan bl-\-b2. l.cosb, = 9,99468 6j = 33052'Z.

l.cosb2= 9,91925 b2= 8°56/54// N.

I. sin vers. A L. = 10,21297 b ^ _|_ b g _ 42°48/54"

l. 2" term = 0,12690 nat. cos{bl + b2)= 0,73355 2eterm= 1,3394 2eterm= 1,3394

nat. cos Afst. = -0,60585

AA.J- 107017'i 7RÏ7 i miilpn

Sluiten