Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Fig. 26 blijkt dat A de hoek van afvaart en B de hoek van aankomst is.

Koers van afvaart = N. 119° W. = Z. 61° W. Koers van aankomst = Z. 34°,5 W.

»;/,m«i=»V,(.+t)~;/;tj+g

l- *9 7 2 («+&) = 10,27407 lcosi/2(A+B)= 9,36097 l. sec Va (A—P) = 10,13074 l. tg 72 Afst.= 9,76578 72Afst. = 30o14'54" Afstand = 60°29'48" = 3629,8 mijlen. sin PV= sin BP sin B cotBPV= cos BP tg B

cos b. vertex=sin a sin B cot BPV-=z cos atgB

a = 83°56' Z.sm = 9,99756 J.cos=9,02402

J5=z34027/45" l.sin = 9,75271 l. tg = 9,83653

l. cos b. vertex = 9,75027 l.cotBPV= 8,86055 b. vertex = 55°45'30" BPV= 85°51/5"

L.Suriname = 55° 9'30"W. L. vertex = 30°41'35" O. Hier valt dus de vertex buiten den afstandsboog tusschen Suriname en Lezard.

Het bepalen van de koersen van afvaart en aankomst met de Tafels XII en XIII, de zoogenaamde A, B, C Tafels. Zie Tafels van Haverkamp bl. 274.

P = 49°57/24// = 3u19m49B,6 Tafel XII A = 1,00

Ö1=49°57/40"K S — 0,14

K= 6°4'N. ^-P = 0,86

Tafel XIII C= 119° Tafel XIIA = 0,09 Koers v. afv. = N119° W.

.8=1,56

£—.4 = 1,47 Tafel XIII C=34,°4 Koers v. aank. = Z. 34,°4 W.

Op bl. 275 van de Tafels van Haverkamp vindt men nog 2 stellen formules voor de berekening van breedte en lengte van den vertex.

Wanneer volgens het voorgaande voorbeeld de noodige berekeningen volvoerd zijn, dan kan men toch den grootcirkeltrek niet geheel volgen, aangezien men dan voortdurend van koers zou moeten veranderen. Men kan dan als volgt te werk gaan. Men vaart met den berekenden koers van afvaart af, en volgt dien koers tot den volgenden middag. Op den middag bepaalt men de standplaats van het schip, en berekent opnieuw den koers van afvaart. Het varen langs den grootcirkel, wordt dan het afleggen van een aaneenschakeling van korte loxodromen, die weinig van den grootcirkel afwijken.

Sluiten