Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. Van 66°48' N.b. en 13°40' O.L. is gezeild: \VtZ 48 mijl, WNW 43 mijl, NWy2 W 46 mijl, NW 37 mijl, NtW72W 29,5 mijl en N3/4 O 48 mijl. In dien tijd loopt er een stroom om de ZZO 42 mijl. Gevraagd bek. b. en L. benevens gen. gez. K. en v. (naar het rond).

45. Gepeild Piek van Teneriffe ZZO op 42 mijl afstand, daarna gezeild: NtOy20. 24 mijl, NN03/40 20 mijl, WZW 16 mijl, N!/2 W 20 mijl, NO 28 mijl en OZO 24 mijl. Gedurende de beide eerste wachten loopt er stroom ohi de N01/2N 6 mijl per wacht, en gedurende de beide volgende wachten stroom om de ZO!/2 O 5 mijl per wacht.

Piek van Teneriffe N.b. = 28016'21" en W.L. = 16°38'50". Gevraagd bek. b. en L. en gen. gez. K. en v. (naar het rond).

46. Een plaats B. ligt NNO 40 mijl van A. Indien men nu van A. naar B. wil zeilen, en er loopt een stroom om de WZW 2 mijl per uur, wordt gevraagd de koers, dien men sturen moet, en de verheid, die men moet afleggen om in B te komen, als het schip 4 mijl per uur loopt.

47. Van een plaats A. naar B. is de strekking WZW. 160 mijl. Indien er een stroom loopt om de NWtN 2 niijl per uur en het schip loopt 7 mijl per uur, wordt gevraagd de bovenstroomsche koers, om van A. naar B. te komen, benevens de te doorloopen afstand.

48. Men verlangt te zeilen van Aruba (Noordpunt) tot Mona (Oostpunt), terwijl er een stroom loopt van 3 mijl in het uur om de WNW, en het schip een vaart loopt van 8 mijl in het uur. Gevraagd de bovenstroomsche koers en de af te leggen verheid in dien koers.

Mona N.b. = 18°5' en W.L. = 67°50'. Aruba N.b. = 12°31/5" en W.L. = 70°2'34".

49. Gepeild Piek van Teneriffe (miswijzend) NW3/4N op 48 mijl afstand. Variatie = 2 str. West, Dev. = 0. Gevraagd breedte en lengte standplaats van 't schip.

50. Een punt gelegen op 36°20/,6 N.b. en 5°6' W.L. wordt gepeild te 7U 's morgens N'/20 (rechtw.) en te 10u NWtW (rechtw.). Koers tusschen de peilingen OtN (rechtw.) 7 mijl per uur. Gevraagd breedte en lengte der peilingsplaatsen.

51. Gepeild Vuurtoren Scheveningen OZ01/20 (misw.), daarna verzeild NO'/20 (misw.) 9 mijl, toen Scheveningen weer gepeild Z3/4W (misw.). Misw. = l3/4 str. West. Gevraagd b. en L. der. beide standplaatsen.

Vuurtoren Scheveningen N.b. = 52°6/16// en O.L. se 4°16'10".

52. Het lichtschip Schouwenbank wordt gepeild ZZO (magn.). Na in den koers NOtOV^O (magn.) te hebben afgelegd 19 mijl wordt het lichtschip Maas gepeild OZO (magn.). Gevraagd de standplaats bij 2e peiling, als de variatie 14°,5 West bedraagt.

Schouwenbank Nb. = 51°47',l en O.L. = 3°26',6. Maas N.b. = 52° 1',4 en O.L. = 3°53'.

Sluiten