Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Equatoriaal sterren.

Voornaamste ■ 27 Dec. 1918. Sto-renheelden. A^SSn" sterren. rq De(^ alignementen.

Prócyon. Gr. 0,5 7u35m 5°25',9 N. Kleine Hond. De lijn getrokken van x Canis minóris. 68 (Canis minor). Bellatrix door Betelgeuze

ontmoet Procyon.

Betelgeüze (<*). 5u50m 7°23',5 N. Orion. Bestaat hoofdzakelijk

Gr. 10 14 i 498 6 uit vier sterren, die

Rigel (0). Gr.' 0,3 5nlÖm 8°17',7 Z. een tamelijk regelmatigen

4Q8 9 vierhoek vormen. Bin-

Bellatrix (y). Gr. 1,7 5u20m 6°16',6 N. nen den vierhoek heeft

/3 en y Orionïs. 498,5 men nog drie zeer ken¬

nelijke sterren, die op een rechte lijn liggen, de gordel van Orion of de Drie Koningen genoemd.

Régulus (*). Gr. 1,3 10" 4m 12°21',6N. Leeuw. De verlengde lijn ly

5^3 (Léo) van den Grooten Beer loopt

Denebola(/3).Gr. 2,2 HM4m15° 1',3N. langs Regulus.

x en (3 Leónis. 568,9

Splca. Gr. 1,2 13n20m 10°44',4 Z. Maagd. Een lijn, van de Pool-

x Vfrginis. 568 (Virgo). ster naar £ van den Gr.

Beer, leidt naar Spica. Spica, Arcturus en Denebpla vormen een gelgkzijdigen driehoek.

Alphard. Gr. 2,2 9u23m 8°18',5 Z. Hydra. Een zeer uitgestrekt * Hydrae. 388,3 (Vrouwehjke beeld. De ster Alphard

Waterslang), ligt ongeveer in de lijn van Rigel door Sirius. Altaïr. Gr. 0,9 19u46m 8°39',3N. Arend. Een lijn van het mid-

x Aquilae. 498,5 (Aquila). den'van den staart van

den Gr. Beer door Wega, voert naar Altaïr.

Sluiten