Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschil van zon en maan 90p zal zijn, is juist de helft van het verlichte gedeelte zichtbaar. De maan is dan in M2, en men noemt het eerste kwartier. De maan doet zich dan voor als een halve cirkel. Zij gaat nu 's namiddags ongeveer ten 6 uur door den meridiaan; immers een waarnemer in d, voor wien het in de figuur middag is, zal met de aarde >/+ omwenteling moeten volbrengen, om na de zon de maan in den meridiaan te krijgen.

Fig. 65.

JNa dien tijd blijven wij voortdurend meer van de verlichte helft zien, totdat de maan 180° in lengte verschilt met de zon, dus in M3 is gekomen. De maan is dan in oppositie. De geheele schijf is zichtbaar, en men noemt het volle maan. Zij gaat ongeveer te middernacht door den meridiaan. Voor plaatsen waar het op 't oogenblik van volle maan juist middernacht is, dus in de figuur voor plaatsen, gelegen op den meridiaan cd, gaat de maan natuurlijk juist te middernacht door den meridiaan.

Is nu de knooplijn weer ongeveer naar de zon gericht, is dus de maansbreedte nul of gering, dan zal het geheele of gedeeltelijke maansverduistering zijn.

Hierna begint de zon langzamerhand het Oostelijk gedeelte van de maan te beschijnen. Men noemt het afnemende maan. Is het lengteverschil met de zon 270° geworden, is de maan dus in M. dan noemt mön het laatste kwartier. De maan gaat ongeveer 6U voormiddags door den meridiaan.

^-Zon

Sluiten